တနဂၤေႏြမွာ
ဝတ္မႈန္ေလးေတြ အခ်င္းခ်င္း စကားမ်ားၾကရင္း
ႏွင္းဆီေတြပြင့္ဖို႔ ရပ္ဆုိင္းလုိက္ၾကတယ္ ၊၊ ၊၊

တနဂၤေႏြမွာ
ေလေျပေတြဟာ ဘာအရည္အခ်င္းမွမရွိၾကဘူး
ခ်က္ခ်င္းႀကီး
ဥယ်ဥ္အျဖစ္ကေန
ေလွ်ာက်ေပးလိုက္ရတယ္ ၊၊

တနဂၤေႏြမွာ
တစ္ေယာက္က တစ္ေယာက္ရဲ႕
တစ္ေယာက္ျဖစ္ၾကပါလ်က္
တနဂၤေႏြမွာပါပဲ
တစ္ေယာက္က တစ္ေယာက္ရဲ႕
တစ္ျခားတစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့ၾကရ …. ၊၊

တနဂၤေႏြ နဲ႔ ငါဟာ
နင္နဲ႔ငါ ေဝးသလိုမ်ိဳး ေဝးသြားတယ္
ျပကၡဒိန္တစ္ျခမ္းစာ ဒဏ္ရာေလး
ငါ့ တစ္ဝိဥာဥ္စာ လက္ခံထားရဆဲ. . . . ၊၊

တစ္ကယ္ေတာ့…..
သတိရျခင္းဆုိတာ
အတိတ္ကေန လက္ရွိကမာၻျဖစ္ ျဖစ္ သြား တာ
“မီး” မရွိေတာ့တာကလြဲလုိ႔
ငါ
ဟာ
ဒုကၡမီးအိမ္ တစ္လံုးပါ ၊၊ ၊၊

                                                ဇာတိ

0 Comments:

Post a Comment