ဇာတိ း က်ီး ကန္း ေတြ ေရာက္ လာ ေတာ့
ေတာင္း ေတြ ဟာ ေမွာက္ က် သြား
လင္းရမၼာ း ကလီးကန္း ဆုိၿပီး သန္ရာကို လဆြဲသံလိုက္လုိ႔
အသံသာလား မသာ လား ၊
မိုက္သတဲ့ ဟဲ့ က မုိက္တာလား ၊
ေဒသိယ စကားအရ ဆုိသည္ကို မုိက္သတဲ့လား ၊
ရုိင္း ( Rhyme ) မွ လား ၊
ပင့္ ဟာလည္း ရစ္ႏိုင္သလုိ ... သလုိလည္း ပင့္သတဲ့ ၊
ဇာတိ း ခု န က ေန ျမင့္ ၿပီ ဆို တဲ့ သ တင္း
ေလ ထဲ က လာ တယ္
တ ခ်ိဳ႕ အ ရူး ေတြ က
သိပ္ ရင့္ တာ ပဲ ၊၊
လင္းရမၼာ း ကြၽႏု္ပ္ တုိ႔ဟာ ခင္ဗ်ားတုိ႔မွ မဟုတ္တာ
ဘာေတြယံုရဦး (ရုန္း) မွာလဲ ...
နည္းပညာျမစ္ထဲမွာေတာ့
ကိုယ္တုိင္ေသကဗ်ာေသေကာင္ႀကီးကုိ
ခင္ဗ်ားတို႔ နဲ႔ မစီးဘူး ၊
စီးေနတာကေတာ့ ျမစ္သည္သာ ... ၊
ဇာတိ း အ ကန္း ဆဲ တာ လား
လင္းရမၼာ း အ-ကဲ-စမ္း-တာ-လား
ဇာတိ း လူ သိ မ်ား ခ်င္ ရင္
လူ မ်ား သိ ေအာင္
စပ္ စု ထား တာ ေလး ေတြ
ဆက္ စု ထား . . . . ၊၊
လင္းရမၼာ း မုိးလိႈင္ည ဟာ မိုးလိႈင္ည ျဖစ္တယ္
မင္းယြန္းသစ္ ဟု ေခၚဆုိပါရန္
ဇာတိ ဟာ ဇာတိ ျဖစ္တယ္
သူရႆဝါ ဟု ေခၚဆုိပါရန္
သိုးထိန္း ဟာ သိုးထိန္း ျဖစ္တယ္
လင္းရမၼာ ဟု ေခၚဆုိပါရန္
ေသာတ ဟာ ေသာတ ျဖစ္တယ္
ၾကက္သြန္ ဟု ေခၚဆုိပါရန္
ရုိးရာ ဟာ ရုိးရာျဖစ္တယ္
ပိုးဥ ဟု ေခၚဆုိပါရန္
သ လုိ သလို နဲ႔ ဖ်စ္ျဖစ္ဖ်စ္ျဖစ္ ဟာ..ဟ တဲ့ ၊
ဇာတိ း မ ရွင္း ဘူး လား
ရွင္း ရ မွာ လား
ကဲ ...
ဒီ က ဗ်ာ ဖုိး ဘယ္ ေလာက္ က် လဲ
လင္းရမၼာ း ကဗ်ာသည္ အလုပ္ျဖစ္ပါလွ်င္
ကိုယ့္ ကဗ်ာကို ကဗ်ာၾကပါရန္ ႏွင့္
ေစ်းဆစ္ျခင္း ၊ စစ္ေစ်းျခင္း ျဖင့္
မထည့္ၾကပါရန္ ၊
ဇာတိ း ကိန္း ႀကီး ခမ္း ႀကီး ႏိုင္ တာ မ ဟုတ္ ရ ပါ ဘူး
ကိန္း ႀကီး ခမ္း ႀကီး မွ ႏိုင္ တာ
ဟုတ္၊မဟုတ္ မ ရ ပါ ဘူး
က်ီး ကန္း ႀကီး စီး ၿပီး
စည္း ႀကီး ကမ္း ႀကီး ရွိ တဲ့ ဟန္ နဲ႔
ျပန္ ..
ပ်ံပါေတာ့မယ္ ၊၊ ၊၊

For ------- -----------------

Dream Of Inferior Poem Club

(( Zarti

Lynn Rammer ))

0 Comments:

Post a Comment