ညသည္ ေအးစက္ေနသည္
လမ္းျပတတ္ေသာ ဝတ္ရုံတို႕ျဖင့္
ငါ့ကို . . . ျခံဳပါ
ထိုလက္ဖဝါးတစ္စံုျဖင့္
ငါ . . . ဖူးပြင့္ခ်င္ပါသည္

အပုိင္းအကန္႕ေတြ ျဖတ္ေတာက္
စည္းမ်ဥ္းေဘာင္ ေပ်ာက္တဲ့ေန႕ကို မေရာက္လည္း
လန္းသစ္ခဲ့ ငါ့ပန္းရုံလႊာ
နင့္အတြက္သာ ေႏြးေထြး
ငါ့ အနာဂါတ္ကို ေပးခ်င္တယ္ . . .

ျမဴခုိးေသာ ေႏြရာသီမ်ား၊ ဒီဇင္ဘာ ႏွင္းမ်ား
လူသူအေရာက္ေပါက္နည္းေသာ
ငါ့မွတ္တုိင္ေလးမွာ
ေအးျမေသာ ေရၾကည္လက္ႏွင့္ နင့္ကို ႀကိဳေနပါမည္

ျဖစ္ႏုိင္မယ္ဆိုရင္
သဲကႏၱာရမွာလည္း
ဥယ်ာဥ္ျဖစ္ေအာင္ ဖန္ဆင္း
နင့္အတြက္ ပ်ိဳးခင္းေလးေတြ သင္းေစမယ္

ကဗ်ာသံ ၊ အလကာၤသံ
အိပ္မက္တုိ႕ ပြင့္ဖူး . . . အနာဂါတ္တို႕ လြင့္သုန္
နက္ျဖန္ခါတိုင္းမွာ ဆံုခ်င္တယ္

ခ်ိဳရီေမႊးျမ ထာဝရပြင့္ေဝ
ငါ့သစၥာေရာင္ က်မ္းစာပုိဒ္ၾကား
နင့္အသံေတြ နားခုိပါေတာ့ . . .
(ေသာတ + အိပ္မက္ျဖဴ)


(ထုိသို႕ျဖင့္ ေလွ်ာက္ခဲ့ေသာ လမ္းတို႕သည္ ၾကမ္း၏ ၊ႏူးညံ႕၏ ၊ ညႊတ္ကြင္းတို႕ ရွိ၏ ၊ မာယာဖြဲ႕ ေလာကမွာမွ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ မီးအိမ္ကေလးတုိ႕၏ လမ္းသည္ ဆံုမွတ္တစ္ခုစာကို ျပန္လည္ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ထုိသို႕ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ မီးအိမ္ကေလး ၊ မီးအိမ္ကေလးႏွင့္ကၽြန္ေတာ္ နက္ျဖန္ခါေပါင္းမ်ားစြာကို လွမ္းေလွ်ာက္ေနပါဦးမည္။)
(ခ်စ္သူသက္တမ္း (၁) ႏွစ္ျပည့္ အမွတ္တရ)

0 Comments:

Post a Comment