ႀကိဳတင္သိႏွင့္ၿပီးသားေတြပါ၊ မသိျခင္းက လြဲရင္ေပါ့၊
နာရီေတြသာကုန္သြားတယ္၊ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်...၊
ရိုလာကိုစတာစီးခရီးသည္ ပါပဲ၊
အတည္စြမ္းအင္ နဲ႔ အေရြ႔စြမ္းအင္၊ သို႔ေပမယ့္... `ထပ္´၊
နာမည္ မေပးပါနဲ႔၊ နာမည္လည္းမတပ္ပါနဲ႔၊
မည္သူမဆို မပုန္းေအာင္းႏိုင္ပါဘူး၊
အဆံုးဟာ အစကတည္းက တဖက္သတ္စိမ့္ငင္နည္းနဲ႔ ယိုစိမ့္ခဲ့တယ္၊
ဒီအရပ္ရဲ႔ ဒီဇာတ္ဟာ အျမန္လမ္းမ(ကမၻာ့အျမန္လမ္းမ)ေပၚမွာ အေႏွးကြက္နဲ႔ ကျပသြားတယ္၊
မျဖစ္ႏိုင္ဘူး ထင္ခ်င္ထင္ရမယ့္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ေတြ...၊
ေသဆံုးျခင္းဟာ ေလာင္းေၾကးမဟုတ္ဘူး၊
ေလာင္းေၾကးမဖြင့္တဲ့ ကစားနည္းမွာ ေသဆံုးျခင္း၏ေနာက္ကြယ္မွ...
ရွင္သန္ျခင္း၏ ေနာက္ပိုင္းျဖစ္စဥ္ မတိုင္ခင္ ေရွ႕ပိုင္းျဖစ္စဥ္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မႈ၊
သူတို႔ ဟာ အေရးမပါၾကဘူးလား၊ ျဖစ္ပါတယ္၊
သူတို႔အေရးေတာ့ ပါၾကတာပဲလား၊ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္၊
ဇီ၀ျဖစ္စဥ္ေတြရဲ႔ သိသာစြာကြဲျပားကြာဟျခင္း မသိမသာေတြပါပဲ၊
နာမည္တစ္လံုးေရာ လွ်ိဳ႔၀ွက္ကုဒ္ပါ အကၡရာေတြခ်ည္း၊
အတည္ျပဳျခင္းမခံရ ေသးသေရြ႔ ၀င္ခြင့္မရွိ၊
ေျပးပိုင္ခြင့္ဟာ မည္သူမဆိုလုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိေသာ္ျငားလည္း...
အဘယ့္ေၾကာင့္ ပါနည္း၊ ဒီေျပးလမ္းမွာ ဒီမွတ္တမ္းကို တင္ႏိုင္မွာတဲ့လား၊
အေသအေပ်ာက္စာရင္းကို ေသမင္းထံမွာ ေဖ်ာင္ပစ္ၾကမယ္တဲ့၊
ကင္မရာတစ္လံုးတည္းျဖင့္ ကမာၻေက်ာ္သြားေလရဲ႕႔၊
သူ႔ေျပးလမ္းအမွတ္(xxx)ပြင့္ပါၿပီ....။ ။

0 Comments:

Post a Comment